A A A pl | en
Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

APPLIED COMPUTER SCIENCE

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Graduation

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie wspomagane komputerem
60 6,0 exam O
Zarządzanie projektami
30 4,0 assessment O
Seminarium specjalistyczne I
30 2,0 assessment O
Pracownia języków skryptowych
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Programowanie rozproszone i równoległe
60 6,0 exam O
4 - assessment O
Sieci rozległe
60 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 exam F
Biometria
60 6,0 exam F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
60 6,0 exam F
Financial instruments and pricing
60 6,0 exam F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam F
Grupa M
O
Wykład monograficzny
30 3,0 exam F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztaty programowania zespołowego
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne II
30 2,0 assessment O
Projektowanie aplikacji internetowych
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
E-biznes
30 4,0 assessment O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
60 6,0 exam F
Systemy wbudowane
45 4,0 assessment F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam F
Risk management
60 6,0 exam F
Warsztat sztucznej inteligencji I
60 6,0 assessment F
Wykład monograficzny
30 3,0 exam F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I
30 2,0 assessment O
Sieci rozległe
60 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 exam F
Biometria
60 6,0 exam F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
60 6,0 exam F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam F
Financial instruments and pricing
60 6,0 exam F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
60 6,0 assessment F
Wykład monograficzny
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
60 6,0 exam F
Systemy wbudowane
45 4,0 assessment F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Pracownia magisterska
100 20,0 assessment O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam F
Risk management
60 6,0 exam F
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
60 6,0 exam F
Wykład monograficzny
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective