A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Management—Business, Human Resources, International

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Management—Business, Human Resources, International
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania, ze szczególnym uwzglednienim zagadnień zarządzania firmą, personelem i zarządzania międzynarodowego. Począwszy od 4 semestru studenci wybierają odpowiednią ścieżkę kształcenia mieszczącą się w tych trzech obszarach. Moduły kształcenia obejmują również prawne, technologiczne, finansowe oraz makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i elementy związane z narzędziami wykorzystywanymi do oceny skutków działalności podmiotów gospodarczych w obszarze zarządzania firmą, personelem, informacjami oraz majątkiem rzeczowym i finansowym organizacji. W module kształcenia uwzgledniono również realizację praktyk studenckich, pozwalających na zdobywanie praktycznych umiejętności zgodnych z przewidzianymi dla kierunku efektami uczenia się. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykłady, ćwiczenia i konwersatoria. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nauki o organizacji
30 4 exam O
Mikroekonomia - podstawy
30 5 exam O
Podstawy prawa
20 3 exam O
Matematyka
30 4 exam O
Wstęp do psychologii
20 4 graded credit O
Filozofia
20 4 graded credit O
Wstęp do socjologii
20 4 assessment O
BHK
4 - assessment O
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2 graded credit O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy zarządzania
40 5 exam O
Finanse
20 3 exam O
Podstawy statystyki opisowej
30 4 exam O
Zachowania organizacyjne
20 3 exam O
Technologie informacyjne w zarządzaniu
20 3 graded credit O
Socjologia organizacji
20 4 assessment O
Marketing-podstawy
30 4 exam O
Podstawy rachunkowości
20 4 exam O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie projektami
20 3 graded credit O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
30 4 exam O
Procesy informacyjne w zarządzaniu
20 3 exam O
20 - assessment O
Rachunkowość przedsiębiorstw
20 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Zarządzanie strategiczne
30 4 exam O
Zarządzanie czasem i zmianami
20 3 exam O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
20 4 exam F
Prawo gospodarcze - podstawy
15 2 exam F
Podstawy inwestowania
15 2 exam F
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM