A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

English

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, lektorat języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania oraz wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Graduation

Pozytywnie oceniona praca magisterska, egzamin magisterski zdany pozytywnie.

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
48 - - O
Lektorat języka niemieckiego I
16 2 graded credit O
4 - assessment O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
14 3 graded credit O
Lektorat języka niemieckiego II
14 2 graded credit O
Praktyczna nauka języka angielskiego I
42 12 exam O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
16 3 graded credit O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
16 3 graded credit O
Lektorat języka niemieckiego III
16 2 graded credit O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
16 - - O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo

W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lektorat języka niemieckiego IV
14 3 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
14 4 exam O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo