A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Social Media in Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Social Media in Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
18 - graded credit O
Ochrona własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej
9 2 graded credit O
Współczesne koncepcje zarządzania
18 4 exam O
Makroekonomia dla menedżerów
18 4 exam O
Prawo cywilne w e-biznesie
15 4 graded credit O
Statystyka w e-biznesie
15 4 graded credit O
Komunikacja marketingowa
18 4 graded credit O
Przedsiębiorczość w przestrzeni cyfrowej
18 4 exam O
Rynek nowych mediów
15 4 graded credit O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
18 4 exam O
Planowanie finansowe w e-biznesie
15 4 exam O
Marketing społecznościowy
18 4 exam O
Strategiczne myślenie i podejmowanie decyzji
15 4 exam O
Metodologia badań I
9 2 graded credit O
Modele biznesu
15 3 graded credit O
Seminarium
24 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electronic business
18 5 exam O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
15 4 exam O
Zarządzanie procesami biznesowymi
15 3 exam O
Metodologia badań II
9 2 graded credit O
Monitoring i analiza mediów społecznościowych
15 3 graded credit O
Warsztaty kompetencji menedżerskich
18 4 graded credit O
Seminarium
24 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Społeczna odpowiedzialność w e-biznesie
15 3 exam O
Bezpieczeństwo w Internecie
15 3 graded credit O
Seminarium
24 15 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O