A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 part-time degree programme second cycle Faculty of Management and Social Communication

Marketing and Logistics

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Marketing and Logistics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do obszarów logistyki i marketingu oraz obszarów z nimi powiązanych. Obejmują zarówno zagadnienia marketingowe i logistyczne analizowane z punktu widzenia wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie, jak również oczekiwania definiowane przez podmioty rynkowe z różnych branż, w tym również z rynków międzynarodowych. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Statystyka matematyczna
20 4 exam O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Logistyka
20 4 exam O
Marketing II
20 4 exam O
Metodyka badań naukowych
20 3 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
20 4 exam O
Zarządzanie procesami
20 4 exam O
Badania operacyjne
20 4 exam O
Marketing elektroniczny
10 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
20 5 exam O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedsiębiorczość II
20 4 exam O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 exam O
Zarządzanie relacjami z klientem
10 2 exam O
Zachowania konsumenckie
10 2 exam O
Marketing bezpośredni
10 2 exam O
Logistyka międzynarodowa
10 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Public relations
10 2 exam O
Rynek usług logistycznych
10 2 exam O
Prawo cywilne
20 4 exam O
Kultura organizacji
15 3 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O