A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biology

Biology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2 oraz realizację 60 godzin wychowania fizycznego.

Graduation

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Biologia roślin - podstawy
75 6 exam O
Matematyka
75 5 exam O
Metody prezentacji
17 1 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - assessment O
Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych
30 2 graded credit O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 exam O
Wprowadzenie do mikrobiologii i wirusologii
20 2 exam O
Antropologia ogólna
15 - assessment F
Biologia owoców i nasion
25 2 graded credit F
Filogeneza człowieka WBNZ-116
15 1 graded credit F
Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903
30 2 graded credit F
Hydrobiologia – podstawy WBNZ-683
30 2 graded credit F
Monitoring biologiczny I WBNZ-919
30 2 graded credit F
Environmental Monitoring
44 3 graded credit F
Podstawy mikroskopowania
15 1 graded credit F
Praktyka badań naukowych
30 3 graded credit F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 graded credit F
Różnorodność biosfery WBNZ-845
33 2 graded credit F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 graded credit F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 graded credit F
Warsztaty botaniczne WBNZ-912
30 2 graded credit F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt WBNZ-253
60 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 graded credit O
Chemia ogólna i analityczna
105 8 exam O
Podstawy statystyki
20 1 exam O
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 exam O
Zoologia - kręgowce
60 5 exam O
Bezkręgowce - zajęcia terenowe
40 2 graded credit O
Zoologia - kręgowce zajęcia zajęcia terenowe
20 1 graded credit O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 graded credit F
Antropologia ogólna
45 4 graded credit F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 graded credit F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 graded credit F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 graded credit F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 graded credit F
Grzyby i porosty WBNZ-715
90 3 graded credit F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 graded credit F
Mikrobiom - wprowadzenie
30 2 graded credit F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym WBNZ-916
30 2 graded credit F
Praktikum z embriologii roślin WBNZ-904
30 2 graded credit F
Rośliny zarodnikowe WBNZ-717
90 3 graded credit F
Roślina i człowiek
30 2 graded credit F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego WBNZ-428
30 2 graded credit F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Cell Biology
75 5 exam O
Organic Chemistry
75 6 exam O
Genetyka
60 4 exam O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 graded credit F
Biologia grzybów
44 2 graded credit F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 graded credit F
Genetyka molekularna
30 2 graded credit F
Glikobiologia
30 2 graded credit F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2 graded credit F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 graded credit F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 graded credit F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Socjobiologia
30 2 graded credit F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 graded credit F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 graded credit F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Tropical ecology
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 graded credit F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 graded credit F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych łącznie za co najmniej 5 ECTS. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Alumnus on the Job Market
15 1 assessment O
Biochemistry
85 6 exam O
30 - assessment O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 exam O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 exam O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 exam O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 graded credit F
Biogeochemia
30 3 graded credit F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 graded credit F
Choroby układu nerwowego
30 2 graded credit F
Chronobiologia
30 3 graded credit F
Edukacja ekologiczna
30 2 graded credit F
Ekologia behawioralna
35 2 graded credit F
Ekologia miasta
30 2 graded credit F
Ekologia przemysłowa
45 3 graded credit F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 graded credit F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 graded credit F
Ewolucja w laboratorium
30 2 graded credit F
Endokrynologia ogólna
75 5 graded credit F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 graded credit F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 graded credit F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 graded credit F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 graded credit F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
40 2 graded credit F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 graded credit F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 graded credit F
Oznaczanie kręgowców
30 2 graded credit F
Malakologia
56 3 graded credit F
Paleobiologia
40 3 graded credit F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 graded credit F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 graded credit F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 graded credit F
Rośliny lecznicze
57 3 graded credit F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 graded credit F
Tropical ecology-field course
120 10 graded credit F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 graded credit F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka dla przyrodników
80 6 exam O
30 - assessment O
Fizjologia zwierząt
90 6 exam O
Mikrobiologia
60 4 exam O
Proseminarium
15 1 assessment O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 graded credit F
Biologia grzybów
44 2 graded credit F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 graded credit F
Genetyka molekularna
30 2 graded credit F
Glikobiologia
30 2 graded credit F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2 graded credit F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 graded credit F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 graded credit F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Socjobiologia
30 2 graded credit F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 graded credit F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 graded credit F
Tropical ecology
30 4 graded credit F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 graded credit F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 graded credit F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizjologia roślin
75 5 exam O
Immunologia
45 4 exam O
30 8 exam O
Diploma Laboratory Class
30 10 assessment O
Proseminarium
15 1 assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 graded credit F
Biogeochemia
30 3 graded credit F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 graded credit F
Choroby układu nerwowego
30 2 graded credit F
Chronobiologia
30 3 graded credit F
Edukacja ekologiczna
30 2 graded credit F
Ekologia behawioralna
35 2 graded credit F
Ekologia miasta
30 2 graded credit F
Ekologia przemysłowa
45 3 graded credit F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 graded credit F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 graded credit F
Endokrynologia ogólna
75 5 graded credit F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 graded credit F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 graded credit F
Ewolucja w laboratorium
30 2 graded credit F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 graded credit F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 graded credit F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
40 2 graded credit F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 graded credit F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 graded credit F
Oznaczanie kręgowców
30 2 graded credit F
Malakologia
56 3 graded credit F
Paleobiologia
40 3 graded credit F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 graded credit F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 graded credit F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 graded credit F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 graded credit F
Rośliny lecznicze
57 3 graded credit F
Tropical ecology-field course
120 10 graded credit F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 graded credit F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne