A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Polish Studies

Editorial Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Editorial Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia edytorskie pierwszego stopnia kładą nacisk na dwa dopełniające się nurty kształcenia: ogólnoakademickie studia humanistyczne rozwijają studenta, pozwalają mu zdobyć znajomość literatury i gramatyki języka polskiego, kształcą jego wrażliwość językową, umiejętność analizy literackiej oraz pozwalają poznać inne dziedziny humanistyki, takie jak historia, filozofia lub literatury obce. Drugi człon programu studiów stanowią przedmioty zawodowe. Dzięki nim po zakończeniu nauki student może wybrać wśród licznych zawodów związanych z wydawaniem i produkcją książek lub znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami.

Graduation

Napisanie pracy dyplomowej pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wybranych z fakultatywnych (w ramach puli punktów ECTS) przewidzianych w planie studiów

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 assessment O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Literatura antyczna
30 4 graded credit O
Organizacja pracy w wydawnictwie
30 2 graded credit O
Podstawy edytorstwa komputerowego
30 2 assessment O
Nauki pomocnicze
30 2 graded credit O
Historia Polski
30 4 exam O
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 exam O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Elementy poetyki
30 2 graded credit O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Literatura antyczna
30 5 exam O
Redakcja językowa 1
30 3 graded credit O
Poligrafia współczesnej książki
30 3 graded credit O
Ćwiczenia terenowe
15 1 assessment O
Programy graficzne
30 2 assessment O
Pracownia komputerowa
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 assessment O
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

UWAGA:  W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
60 2 assessment O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 exam O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 graded credit O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia książki-wykład
30 2 assessment O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 graded credit O
Elementy poetyki
30 3 exam O
Historia filozofii
30 3 exam O
Redakcja językowa 2
30 2 graded credit O
Redakcja techniczna
30 2 graded credit O
Programy graficzne
30 2 assessment O
Pracownia komputerowa
30 1 assessment O
30 3 exam O
30 - assessment O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz  przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
30 2 exam O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 2 graded credit O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia książki-wykład
30 3 exam O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 graded credit O
Grafika książki
30 2 graded credit O
Redakcja merytoryczna
30 3 graded credit O
Skład komputerowy
30 3 graded credit O
30 - assessment O
Pracownia komputerowa
30 1 assessment O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (7 pkt ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Edytorskie seminarium licencjackie
30 4 graded credit O
GRUPA A: Opcja
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 exam O
30 - assessment O
Literatura Pozytywizmu-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Literatura Pozytywizmu-wykład
30 2 exam O
Podstawy prawa dla edytorów
30 4 exam O
Praktyka zawodowa
30 2 graded credit F
Przygotowanie publikacji
30 4 exam O
Skład komputerowy
30 3 graded credit O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (7 pkt ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Edytorskie seminarium licencjackie
30 8 exam O
GRUPA A: Opcja, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
F
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
F
30 8 exam O
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia
30 3 graded credit O
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 exam O
Praktyka zawodowa
60 3 graded credit F