A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Russian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

 

W programie studiów magisterskich znajdują się obowiązkowe przedmioty glottodydaktyczne, metodologiczne i przedmioty kształcenia ogólnego powiązane z problematyką studiów, a także przedmioty dodatkowe powiązane z realizowaną specjalizację (językoznawczą lub literaturoznawczą) oraz konwersatoria i wykłady monograficzne. Student uzyskuje specjalizację (językoznawczą bądź literaturoznawczą) poprzez wybór konwersatorium promotorskiego, realizację przedmiotów dodatkowych oraz konwersatoriów i wykładów monograficznych przewidzianych dla specjalizacji. Konwersatoria i wykłady monograficzne obejmują szeroki wachlarz zagadnień szczegółowych powiązanych z filologią rosyjską oraz innymi filologiami wschodniosłowiańskimi.  

Graduation

praca magisterska i egzamin magisterski

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 graded credit O
Практика устной и письменной речи
30 3 graded credit O
Диалогическая русская речь, фонетика и аудирование
30 3 graded credit O
Metodologia badań językoznawczych
30 4 graded credit O
Metodologia badań literaturoznawczych
30 4 graded credit O
Język rosyjski XXI wieku
30 4 graded credit O
Rosyjska literatura najnowsza
30 4 graded credit O
Konwersatorium promotorskie
15 4 assessment O
4 - assessment O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 exam O
Практика устной и письменной речи
30 3 graded credit O
Практическая стилистика и речевой этикет русского языка
30 3 graded credit O
Tekst jako obiekt analizy językoznawczej
30 4 graded credit O
Wybrane metody literaturoznawstwa współczesnego
30 4 graded credit O
Wielkie tematy literatury rosyjskiej – klasyka i współczesność
30 4 graded credit O
Warsztat filologa
60 10 assessment O
Konwersatorium promotorskie
15 4 assessment O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 graded credit O
Практика устной и письменной речи
30 3 graded credit O
Русский язык в эпоху DIGITAL
30 3 graded credit O
Język i obraz w komunikacji masowej i „mass self – communication” XXIw.
30 4 graded credit O
Rosyjskie media i dyskurs medialny
30 4 graded credit O
Warsztat filologa
60 10 assessment O
Konwersatorium promotorskie
15 4 assessment O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 exam O
Практика устной и письменной речи
30 3 graded credit O
Русский деловой язык
30 3 graded credit O
Tekstologia rosyjskiej polityki
30 4 graded credit O
Konwersatorium promotorskie
15 8 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O