A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Geography and Geology

Spatial E-Planning

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Spatial E-Planning
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Socio-economic geography and spatial

Programme

ISCED classification: 0731
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studnetów danego roku oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Graduation

1. Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu dyplomowego oraz pracy magisterskiej.
2. Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zatwierdza temat pracy magisterskiej studenta nie później niż do końca maja I roku studiów.
3. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego:
− zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
− zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
− pozytywna ocena pracy magisterskiej,
– zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin.

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Marketing terytorialny
30 2 exam O
Metodologia nauk
30 3 exam O
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 exam O
Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej
80 6 exam O
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
70 6 exam O
Seminarium magisterskie I rok
30 - assessment O
Zarządzanie strategiczne rozwojem
20 - - O
BHK
4 - assessment O
Blok rozwoju kompetencji miękkich
F
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęc fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 exam O
Seminarium magisterskie I rok
30 6 assessment O
Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan
30 6 graded credit O
Zarządzanie strategiczne rozwojem
20 4 exam O
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęc fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Laboratory Class
30 - assessment O
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
30 - graded credit O
Seminarium magisterskie II rok
30 - assessment O
Blok rozwoju kompetencji miękkich
O
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęc fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O
Foreign language course
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Laboratory Class
30 18 assessment O
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
35 6 exam O
Seminarium magisterskie II rok
30 6 assessment O
Gospodarka przestrzenna w terenie
F
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęc fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O
Foreign language course
O