pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2019/20, studia stacjonarne
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
Global and Development Studies
International Relations
International Relations and Area Studies
International Security and Development
Korean Studies
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Migracje międzynarodowe
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia azjatyckie
Studia bliskowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia nad Azją Centralną
Studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Studia nad Chinami
Studia nad Indiami i Azją Południową
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polsko-ukraińskie
TransAtlantic Studies