pl en

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - oferta dydaktyczna

2020/21, drugiego stopnia, studia stacjonarne
Business and Finance Management
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Finanse i controlling
Media społecznościowe w zarządzaniu
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą współczesną
Zarządzanie mediami i reklamą
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zmianą społeczną