pl en

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - oferta dydaktyczna

2023/24, studia stacjonarne
Business and Finance Management
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Finanse i controlling
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Laboratoria kultury współczesnej
Media społecznościowe w zarządzaniu
Psychologia
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie mediami i reklamą
Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
Zarządzanie polityką społeczną
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zmianą społeczną