pl en

Wydział Filozoficzny - oferta dydaktyczna

2022/23, drugiego stopnia
Filozofia
Kognitywistyka
Pedagogika
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Porównawcze studia cywilizacji
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Studia nad buddyzmem współczesnym