pl en

Wydział Filologiczny - oferta dydaktyczna

2023/24, studia stacjonarne
European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład
Filologia węgierska
Filologia włoska
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Lingwistyka
Przekład literacki
Przekładoznawstwo
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe